Hvordan installere Cortana?

installere Cortana vinduer 10Hvis du mister samme fil eller Cortana pakke, the cortana won’t work correctly. du må installere Cortana app ved å følge denne guiden :

Last ned følgende 3 CAB-filer fra min Dropbox:

Microsoft-Windows-Cortana-pakke-en

Microsoft-Windows-Cortana-Package-2

Microsoft-Windows-Cortana-Package-3

and store them in C:\Cortana.

Open a command prompt (cmd.exe) as admin and run this command:

Dism /online /Add-Package /PackagePath:C:\Cortana

This adds the cortana packages back to the Windows.

(If you get an error message about using the 32 bit version on a 64 bit computer, instead of doing theDismcommand in CMD, gjøre “C:\Windows\Sysnative\dism.exe

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *